รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

อาคารฝ่ายผลิตอาหารเสริม

Project ควบคุมความชื้นอาคารฝ่ายผลิต โรงงานผลิตอาหารเสริม จำนวน 5 ห้อง

Humidity Target 20%RH มีระบบ Alarm เมื่อค่าความชื้น >20%RH

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น ระบบวงล้อดูดความชื้น รุ่น UDW-4200

ติดตั้งระบบท่อส่งลมและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงาน Unic Climate Control 

มีการติดพัดลมม่านอากาศบริเวณประตู Corridor 

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมีการเปิดทดสอบระบบ เพื่อดูสถานะอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานได้ปกติหรือไม่

รวมไปถึงทดสอบระบบ Alarm 

ชื่อ-นามสกุล
LINE ID
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวเรื่อง
ข้อความ