อาคารโรงงานผลิตอุปกรณ์ Electronics

Project ควบคุมความชื้น อาคารโรงงานผลิตอุปกรณ์ Electronics Humidity Target 60%RH
ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น รุ่น UDR-8500 จำนวน 6 เครื่อง ในการใช้งาน
ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 20.8kg/h , Air Flow 5300CMH