ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ควบคุมความชื้นโรงงาน โรงพยาบาล ห้องทดลอง พร้อมรับประกันทุกเครื่อง

วันหยุดประจำปี 2567

** วัน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ** ** Working hours...

Read More

เครื่องหมายการค้า

บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิ...

Read More

บทสัมภาษณ์ลง Magazine

ตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง ...

Read More

โครงการห้องสมุดเพื่อการ...

ฝ่ายบริหาร Unic Climate Control ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษา จึงยังดำเ...

Read More

โครงการทุนการศึกษาเพื่อ...

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดารฝ่ายบริหาร Unic Clima...

Read More

โครงการปันข้าวสารหวานหอ...

โครงการปันข้าวสารหวานหอมฝ่ายบริหาร Unic Climate Control รับทราบปัญหาเร...

Read More

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ...

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมเครื่องทำความเย็นทางสมาคมได้จัดงานขึ้นโ...

Read More

โครงการทอดผ้าป่าความรู้

โครงการทอดผ้าป่าความรู้ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นสมาคมเครื่องทำความ...

Read More

โครงการแบ่งเบาภาระผู้ปก...

โครงการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่มีอย่างต่อเ...

Read More

โครงการสานฝันเพื่อรอยยิ...

โครงการสานฝันเพื่อรอยยิ้มฝ่ายบริหาร Unic Climate Control ได้เข้ามอบของ...

Read More

โครงการโต๊ะใหม่ให้น้อง

โครงการโต๊ะใหม่ให้น้องเนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างต...

Read More

โครงการเสริมสร้างความรู...

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดฝ่ายบริหาร Unic C...

Read More