โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์

โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์

Room Temp 24°C , Humidity Target < 50%RH 

เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ทีมวิศวกรจึงเลือกใช้เครื่องลดความชื้น แบบแขวน

รุ่น UDR-890D จำนวน 7 เครื่อง ในการใช้งานควบคุมความชื้น ให้อยู่ในค่าที่ต้องการ

โดยติดตั้งเครื่องไว้ภายในห้อง เปิดการใช้งานแบบ Free Blow ทำให้ไม่ต้องติดตั้งระบบท่อส่งลม

ได้ประหยัดทั้งพื้นที่การติดตั้ง และ งบประมาณที่ต้องใช้ในการติดตั้งให้กับลูกค้า

เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น ระบบควบแน่น แบบแขวน เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง โรงพยาบาล และ ห้องแล็บ