ห้องผลิตอาหารเสริมซอฟท์เจล

งานควบคุมความชื้นห้องผลิตอาหารเสริม จำนวน 2 ห้อง

Room Temp 25°C , Humidity Target 10%RH

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDW-1000 ระบบวงล้อดูดความชื้น

หลังเปิดใช้งานเครื่องเพื่อทดสอบระบบเป็นเวลา 40 นาที สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ที 8.7%RH

ติดตั้งระบบท่อส่งลม และ ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทีมงาน Unic Climate Control

UDW-1000 ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ PLC สามารถตรวจสอบค่าความชื้นย้อนหลังได้ที่หน้าจอแสดงผล

และ ผู้ใช้งานสามมารถตรวจสอบสถานะ Alarm ต่างๆได้เอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ในกรณีที่พนักงานผู้ใช้เครื่องเดิมลาออก สามารถเทรนนิ่งการใช้งานเครื่องให้กับพนักงานใหม่ได้ง่าย

เนื่องจากการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน