ฝ่ายผลิตมอเตอร์พัดลม

งานควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิ ตู้อุโมงค์สายพานการผลิตมอเตอร์พัดลม 

Condition Target Temp 75°C , Humidity 10%RH

ลูกค้าต้องการเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ปริมาณมากขึ้น และ ต้องการรักษาคุณภาพของมอเตอร์ให้เหมือนเดิม

จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องลดความชื้น และ Heater เข้ามาช่วยในการลดระยะเวลาการผลิต และ เพิ่มปริมาณการผลิต

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อดูดความชื้น รุ่น UDW-5000KA ซึ่งมี Pre-Cooler ในการควบคุมความชื้น

และ ใช้ Air Heater ในการช่วยควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่ต้องการ

การนำระบบควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิมาใช้ ทำให้ Vanish ที่เคลือบมอเตอร์พัดลมแห้งเร็วขึ้น

และ ยังคงคุณภาพเหมือนเดิม ทำให้สามารถเพิ่มอัตรากำลังการผลิตได้

ในขณะที่ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สูงมาก อยู่ในงบที่ลูกค้าพึงพอใจ 

ติดตั้งระบบท่อส่งลม และ ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงาน Unic Climate Control