Cannabis Medical Grade Proj.3

งานควบคุมความชื้น โรงเรือนปลูกกัญชาระบบปิด Project 3
Room Temp 25-28°C , Humidity Target 40-60%RH
ทีมวิศวกรร่วมออกแบบระบบควบคุมความชื้นใหม่ทั้งหมด
โดยเลือกใช้งานเครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-750DT และ UDR-1500DT Ceiling Mounted Series
มี Air Flow (ปริมาณลม) แรงกว่าเครื่องแบบตั้งพื้นธรรมดา ประสิทธิภาพในการดูดความชื้นสูง
เหมาะสำหรับอาคารโรงเรือนขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องด้านบนของห้อง
ติดตั้งท่อส่งลม และ ระบบระบายน้ำทิ้ง โดยทีมงาน Unic Climate Control