คลังยาและเวชภัณฑ์

คลังยาและเวชภัณฑ์ แผนกเภสัชกรรม ในโรงพยาบาล
ทีมงานเลือกใช้เครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น รุ่น UDR-860 , UDR-8138 และ UDR-8160B
ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 60 - 160 ลิตร / วัน 
สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 220Vac / 1Ph / 50Hz
ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 10 ลิตร และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง
แทนการติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเครื่องไปใช้เครื่องยังจุดอื่นในอนาคต
และ ช่วยประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในงานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้ง