โรงอบข้าวโพด

งานควบคุมความชื้นโรงอบข้าวโพด 
Room Temp 12°C , Humidity Target < 30%RH
ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDW-3500 ระบบวงล้อซิลิก้าเจล
Air Flow 3500CMH ประสิทธิภาพดูดความชื้นสูง ดูดความชื้นได้รวดเร็ว
ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ Touch Screen ลูกค้าสามารถปรับตั้งค่าความชื้นได้ตามต้องการ
และ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้
เปิดเครื่องทดสอบระบบ 1 ชั่วโมง สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ที่ 20.7%RH 
ติดตั้งเครื่อง ระบบท่อส่งลม งานเมนไฟฟ้า โดยทีมงาน Unic Climate Control