ห้องผลิตซอฟท์เจลจากพืช

งานควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ห้องผลิตซอฟท์เจลจากพืช

Condition Target Temp 20°C , Humidity 10-15%RH

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDW-3000KA ระบบวงล้อดูดความชื้น

หลังเปิดเครื่องเพื่อทดสอบระบบการทำงานเป็นเวลา 2 ชม. สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในค่าที่ต้องการได้

เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อดูดความชื้น Unic Climate Control

ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ PLC สามารถตรวจสอบค่าความชื้นย้อนหลังได้ที่หน้าจอแสดงผล

และ ผู้ใช้งานสามมารถตรวจสอบสถานะ Alarm ต่างๆได้เอง สะดวกต่อผู้ใช้งาน