อาคารทดสอบ HEIM SCG

Project อาคารทดสอบ HEIM SCG 

Humidity Target 40-80%RH

HEIM SCG ใส่ใจทุกรายละเอียดของการก่อสร้าง จึงสร้างอาคารเพื่อการทดสอบขึ้น

โดยมีการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิ และ ควบคุมความชื้น เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการควบคุม

ทีมวิศวกรเลือกใช้ Humidifier model UHA-3.0 และ Dehumidifier model UDR-860D

ควบคุมการทำงานของทั้งระบบลดความชื้น ดูดความชื้น และ ระบบเพิ่มความชื้น ทำความชื้น ไว้ที่ตู้ควบคุมจุดเดียว

เพื่อความสะดวกในการใช้งานควบคุมความชื้น

Humidifier model UHA-3.0 ประสิทธิภาพในการทำความชื้น 3.0 kg./h

Dehumidifier model UDR-860D ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 60 L/d