วันหยุดประจำปี 2566

วันหยุดประจำปี 2566

** วัน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. **
** Working hours : Monday to Saturday from 8.00am to 05.00pm **
 
วันหยุดทำการประจำปี 2566 We'll be closed for company's holidays 2023
 
เดือนมกราคม : 1 - 2 วันหยุดเทศกาลปีใหม่ / 21 วันตรุษจีน
January : 1 to 2 Substitution New Year's Day / 21 Chinese New Year's

เดือนมีนาคม : 6 วันมาฆบูชา
March : 6 Makha Bucha Day

เดือนเมษายน : 6 วันจักรี / 13 - 15 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
April : 6 Chakri Memorial Day / 13 to 15 Songkran Festival

เดือนพฤษภาคม : 1 วันแรงงาน
May : 1 National Labour Day

เดือนมิถุนายน : 3 วันวิสาขบูชา / 5 วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
June : 3 Visakha Bucha Day / 5 Substitution H.M. Queen Suthida Birthday 

เดือนกรกฎาคม : 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
July : 28 H.M. King Maha Vajiralongkorn Birthday

เดือนสิงหาคม : 1 วันอาสาฬหบูชา / 12 วันแม่แห่งชาติ
August : 1 Asarnha Bucha Day / 12 Mother's Day

เดือนตุลาคม : 13 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 / 23 วันปิยมหาราช
October : 13 H.M.King Bhumibol The Great Momorial Day / 23 Chulalongkorn Day

เดือนธันวาคม : 5 วันพ่อแห่งชาติ / 27 - 30 วันหยุดพิเศษสิ้นปี 
December : 5 Father's Day / 27 to 30  Extra Holiday

เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ