เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องลดความชื้น และ เพิ่มความชื้น 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า   แต่เพียงผู้เดียว
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า จนทำให้ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานของทางบริษัท
บริษัทจึงทำการติดเครื่องหมายการค้านี้ พร้อมติด Sticker Warranty แสดงไว้บนสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ 

กรณีลูกค้าได้รับความเสียหาย หรือ พบการกระทำที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ
พบการแอบอ้างจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นบริษัทฯในเครือเดียวกัน หรือ แอบอ้างการเป็นตัวแทนจำหน่าย
► สามารถสอบถาม และ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่  โทร 08-3871-4955 , 06-1564-4979 , 0-2165-0938 หรือ
E-mail : adm.unicclimate@gmail.com
** ผู้ให้ข้อมูลที่นำส่งหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด บริษัทฯมีสินน้ำใจตอบแทน **

เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ