โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา 2566

โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา 2566

ฝ่ายบริหาร Unic Climate Control ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษา จึงยังดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปี 2566 ได้มีการสนับสนุนโครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านดงมะหรี่
และ สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
สามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อบริจาคกับทางโรงเรียนได้โดยตรง

ทีมงาน Unic Climate Control ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
เพื่อให้เกิดโครงการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ