บทสัมภาษณ์ลง Magazine

บทสัมภาษณ์ลง Magazine

ตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ลง Magazine คอลัมน์ Interview

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิภายใต้แบรนด์ของคนไทย
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าแบรนด์ต่างประเทศ เพื่อนำพาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม AEC 
จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Unic Climate Control ขึ้นมา

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทดำเนินกิจการให้คำปรึกษา บริการออกแบบงานระบบควบคุมความชื้น และ ระบบปรับอากาศ
รวมไปถึงผลิตสินค้าเครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แบบประหยัดพลังงาน
ที่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ

โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการดูแลบริการหลังการขาย
เพื่อตอบโจทย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความชื้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล คลังสินค้า และ
พัฒนานำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการเกษตร

ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่คู่ค้า ลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ