การทำงานเครื่องระบบวงล้อดูดความชื้น

การทำงานเครื่องระบบวงล้อดูดความชื้น

วงล้อดูดความชื้นที่ Unic Climate Control เลือกนำมาใช้จะเป็นแบรนด์ Coobase ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วงล้อดูดความชื้น Desiccant Rotor มีลักษณะเป็นรังผึ้ง เคลือบด้วยสารดูดความชื้นพิเศษที่เรียกว่าซิลิก้าเจล Silicagel
เมื่อสารนี้สัมผัสกับความชื้นในอากาศจะดูดซับความชื้นไว้จนถึงจุดอิ่มตัว เมื่อสารดูดความชื้นนี้ถูกทำให้ร้อนด้วยวิธีการต่างๆ
สารจะปล่อยความชื้นออก และสามารถกลับมาดูดความชื้นได้อีกครั้ง

เมื่อนำมาวงล้อมาประกอบเป็นเครื่องลดความชื้นจะมีหลักการทำงานดังนี้
♦ เมื่ออากาศชื้น Process air ถูกดูดเข้าสู่เครื่อง สารดูดความชื้นในวงล้อจะดูดซับความชื้นส่วนใหญ่ในอากาศ
♦ เมื่ออากาศถูกทำให้แห้ง Dry air เครื่องจะถูกส่งกลับเข้าไปในห้องควบคุมความชื้น ณ จุดนี้ ความชื้นจะถูกขับออกจากอากาศ และซับไว้ในวงล้อดูดความชื้น
♦ กระบวนการกำจัดความชื้นออกจากวงล้อดูดความชื้น กระบวนการนี้คือ Reactivation ซึ่งอากาศที่ Reactivation นั้นถูกนำมาจากนอกพื้นที่ควบคุมและทำให้ร้อนด้วย Heater ซึ่งอากาศร้อนนี้จะถูกกำหนดผ่านช่องทาง 1/3 ของวงล้อดูดความชื้น สารดูดความชื้นปล่อยความชื้นออก และจะถูกระบายออกไปยังภายนอกห้องควบคุม สู่อากาศภายนอก
เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ