การทำงานเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น

การทำงานเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น

ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น ระบบควบแน่น จะคล้ายกับระบบปรับอากาศ 
แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ความหนาของขนาดคอยล์เย็น คอยล์ของเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น
จะมีความหนามากกว่าระบบปรับอากาศทั่วไป เพื่อเพิ่มเวลาให้อากาศอยู่ในระบบคอยล์เย็นนานขึ้นเพื่อการลดความชื้น 

ซึ่งเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น มีหลักการทำงานโดยการดูดความชื้นจากอากาศที่อยู่ภายในห้อง ผ่านแผงคอยล์เย็นซึ่งจะทำให้ความชื้นในอากาศกลายเป็นหยดน้ำ หลังจากนั้นจะปล่อยอากาศแห้งเข้ามาแทนที่ความชื้นที่ถูกดูดไป 
โดยที่ความชื้นที่ถูกดูดไปจะอยู่ในรูปหยดน้ำปล่อยลงสู่ถังเก็บน้ำทิ้ง หรือ ท่อระบายน้ำทิ้ง

ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น ระบบควบแน่น มีดังนี้
♦ Compressor หัวใจหลักในการทำงานของเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น ทำหน้าที่ดูด และ อัด ให้ระบบลดความชื้นทำงาน
♦ Evaperator เป็นแผงทำความเย็นที่ความชื้นด้านนอกจะถูกดูดผ่านเข้ามาแล้วทำให้กลายเป็นหยดน้ำ
♦ Condensor แผงความร้อนที่ปล่อยลมร้อนและแห้งออกมาแทนที่ความชื้น
♦ Blower Motor มอเตอร์พัดลมทำหน้าที่ระบายอากาศร้อนจากเครื่องออกมาแทนที่ความชื้น
♦ Board Controller เป็นบอร์ควบคุมการทำงานระบบควบคุมความชื้นทั้งระบบ
♦ Humidity Sensor & Temperature Sensor เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความชื้น และ วัดอุณหภูมิ
♦ Water drain tank or Water drain hose ถังเก็บน้ำทิ้ง หรือ สายระบายน้ำทิ้ง
เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ