การเลือกประเภทเครื่องควบคุมความชื้นเพื่อใช้งาน

การเลือกประเภทเครื่องควบคุมความชื้นเพื่อใช้งาน

ในการที่จะนำเครื่องไปใช้งานควบคุมความชื้นภายในห้องอาคารโรงงานอตุสาหกรรม หรือ โรงเรือนปลูกพืช
ให้ได้ค่าความชื้นที่ต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่กำหนด นอกจากข้อมูลขนาดพื้นที่ห้อง (กว้าง,ยาว,สูง)
ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต้องนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณ เพื่อเลือกประเภท และรุ่นของเครื่องอีกด้วย 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องนำมาเข้าโปรแกรมการคำนวณ ได้แก่ 
► ชนิดวัสดุที่ใช้กั้นห้อง เช่น อิฐมวลเบาไอโซวอลล์ม่านพลาสติก กั้นแบบเต็มห้องถึงเพดาน
หรือ กั้นไม่ถึงเพดาน มีช่องว่าง มีช่องระบายอากาศ  หรือ แผ่นยิปซั่ม หรือ ห้องกระจก เป็นต้น

► อุณหภูมิห้อง ณ ปัจจุบัน (°C) ประเภทเครื่องปรับอากาศที่ใช้งาน และ ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
► มีพัดลมเติมอากาศ / ดูดอากาศ 
ภายในห้องหรือไม่ (Fresh Air & Exhaust)
► ชนิดของสินค้า หรือ วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บอยู่ภายในในห้องที่ต้องการควบคุมความชื้น
► จำนวนผู้ใช้งานห้อง รวมไปถึงลักษณะการใช้งานห้อง เช่น จำนวนครั้งการเปิดประตู เข้า-ออก/วัน
หรือ มีอ่างล้างมือภายในห้อง เป็นต้น

 ค่าความชื้นปัจจุบัน %RH
► ความชื้นที่ต้องการควบคุม%RH 

ซึ่งหากความชื้นปัจจุบันสูงมาก แต่ต้องการควบคุมความชื้นต่ำกว่า 30%RH โดยมีการกำหนดค่า +/
หรือ ภายในห้องเย็น (Cold Room) ที่มีอุณหภูมิติดลบ จำเป็นจะต้องใช้เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น
ระบบวงล้อซิลิก้าเจล ซึ่งจะใช้งานควบคุมความชื้นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบควบแน่น 
 
เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ