โครงการทุนการศึกษาเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

โครงการทุนการศึกษาเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ฝ่ายบริหาร Unic Climate Control ยังคงดำเนินการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
สำหรับปี 2565 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท

ทีมงานจึงขอเป็นสะพานบุญสำหรับโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
สามารถสแกน QR Code ของทางโรงเรียนเพื่อบริจาคกับทางโรงเรียนได้โดยตรง
E-mail : phadangluang@gmail.com

ฝ่ายบริหารขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุน Unic Climate Control ด้วยดีเสมอมา
จนทำให้เกิดโครงการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ