ปลั๊กเครื่องลดความชื้น Unic Brand

ปลั๊กเครื่องลดความชื้น Unic Brand

ในเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น รุ่น UDR-820AR ไปจนถึงรุ่น UDR-8160B
ที่ใช้กับไฟ 220Vac / 1Ph / 50Hz ทางวิศวกรเลือกใช้อุปกรณ์ปลั๊กแบบ US Plug 3Pin ซึ่งมีกราวด์
ซึ่งเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน
และช่วยยือดอายุของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟรั่ว
เมื่อกระแสไฟรั่วก็จะไหลลงกราวด์จึงไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
แต่การใช้งานจะปลอดภัยได้เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับมีการต่อสายดินจริงไม่ใช่เป็นแค่รูหลอก
และ ไม่ควรใช้งานเครื่องลดความชื้นเสียบเข้ากับปลั๊กพ่วง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในกรณีที่ปลั๊กพ่วงไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ