การต่อท่อน้ำเครื่องเพิ่มความชื้น

การต่อท่อน้ำเครื่องเพิ่มความชื้น

เครื่องเพิ่มความชื้น รุ่น UHA-3.0 to UHA-50.0 ทุกรุ่น
จะออกแบบให้มีท่อสำหรับการต่อใช้งาน 3 แบบ ต่างกันตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
► Water Supply ใช้สำหรับต่อท่อระบบน้ำดีเข้ามายังเครื่อง เพื่อกักเก็บในถังพักน้ำ
โดยมีลูกลอยอยู่ภายในถังเพื่อรักษาระดับน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานพ่นทำความชื้นได้
► Overflow ใช้สำหรับต่อท่อระบายน้ำออก ในกรณีที่ระดับน้ำเกิน เพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าในระบบ
ซึ่งท่อ Overflow ควรเปิดวาล์วควบคุมไว้ตลอดเวลาเมื่อมีการใช้งานเครื่องเพิ่มความชื้น
► Drain ใช้สำหรับต่อท่อระบายน้ำทิ้งออกจากถังพักน้ำ เพื่อทำ Preventive Maintenance
ข้อควรระวัง
- น้ำที่ใช้สำหรับ Supply มาใช้งานในเครื่องเพิ่มความชื้น แนะนำใช้น้ำสะอาดผ่านเครื่องกรอง หรือ น้ำ RO
งดการใช้น้ำบ่อ หรือ น้ำบาดาล หรือ น้ำประปานิคมโดยไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ 
- ห้ามต่อท่อน้ำดีเข้าท่อ Overflow เด็ดขาด เนื่องจากแรงดันน้ำที่เข้าผ่านท่อ Overflow
จะดันให้ลูกลอยไม่สามารถรักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ จนลูกลอยชำรุด
และ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำที่เกินออกจากระบบของเครื่องเพิ่มความชื้นผ่านท่อ Overflow ได้
เป็นสาเหตุให้น้ำในถังพักน้ำ ล้นเข้าห้องหม้อแปลงและห้องควบคุม ผ่านช่องสายไฟ ซึ่งเป็นห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

** ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง โปรดศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานจากคู่มือโดยละเอียด เพื่อป้องกันความเสียหาย **

กรณีมีข้อสงสัยในการติดตั้ง หรือ การใช้งาน สามารถ Scan QR Code ที่ติดอยู่ด้านข้างเครื่อง
เพื่อสอบถามฝ่ายเทคนิคให้แน่ใจอีกครั้งก่อนทำการติดตั้ง หรือ ก่อนเปิดเครื่องทดสอบระบบ


เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวก...

อ่านต่อ