การใช้งานและข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานและข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ควบคุมความชื้นโรงงาน โรงพยาบาล ห้องทดลอง พร้อมรับประกันทุกเครื่อง

การเลือกประเภทเครื่องคว...

ในการที่จะนำเครื่องไปใช้งานควบคุมความชื้นภายในห้องอาคารโรงงานอตุสาหกรร...

Read More

การถอดแผ่นกรองอากาศ เคร...

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เครื่องดูดความชื้น ลดความชื้น มีอายุการใช้งานที่ยาว...

Read More

โครงการโต๊ะใหม่ให้น้อง

โครงการโต๊ะใหม่ให้น้องเนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างต...

Read More

การบำรุงรักษาเครื่องลดค...

การบำรุงรักษาเครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-8138นอกจากการหมั่นตรวจสอบการทำ...

Read More

โครงการเสริมสร้างความรู...

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดฝ่ายบริหาร Unic C...

Read More

วิธีสังเกตวงล้อดูดความช...

วงล้อดูดความชื้น (Desiccant Rotor) เคลือบด้วยสารซิลิก้าเจล (Silicagel)...

Read More