การใช้งานและข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานและข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ควบคุมความชื้นโรงงาน โรงพยาบาล ห้องทดลอง พร้อมรับประกันทุกเครื่อง

การปรับตั้งลูกลอยเครื่อ...

เครื่องเพิ่มความชื้น รุ่น UHA-3.0 to UHA-50.0 ทุกรุ่นจะมีอุปกรณ์ ลูกลอ...

Read More

โครงการปันข้าวสารหวานหอ...

โครงการปันข้าวสารหวานหอมฝ่ายบริหาร Unic Climate Control รับทราบปัญหาเร...

Read More

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ...

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมเครื่องทำความเย็นทางสมาคมได้จัดงานขึ้นโ...

Read More

การทำงานเครื่องระบบวงล้...

วงล้อดูดความชื้นที่ Unic Climate Control เลือกนำมาใช้จะเป็นแบรนด์ Coob...

Read More

โครงการทอดผ้าป่าความรู้

โครงการทอดผ้าป่าความรู้ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นสมาคมเครื่องทำความ...

Read More

การทำงานเครื่องลดความชื...

ส่วนประกอบของเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น ระบบควบแน่น จะคล้ายกับระบบป...

Read More

ปลั๊กเครื่องลดความชื้น ...

ในเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น รุ่น UDR-820AR ไปจนถึงรุ่น UDR-8160Bที...

Read More

การบำรุงรักษาเครื่องลดค...

เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อดูดความชื้น (Desiccant Rotor Dehumidifier) ...

Read More

โครงการแบ่งเบาภาระผู้ปก...

โครงการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่มีอย่างต่อเ...

Read More

การถอดแผ่นกรองอากาศ เคร...

เครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-820AR นอกจากถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานแ...

Read More

โซ่ยึดวงล้อดูดความชื้น

เครื่องลดความชื้น ระบบวงล้อซิลิก้าเจล UDW Series ของ Unic Climate Cont...

Read More

โครงการสานฝันเพื่อรอยยิ...

โครงการสานฝันเพื่อรอยยิ้มฝ่ายบริหาร Unic Climate Control ได้เข้ามอบของ...

Read More