รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

ห้องผลิตน้ำตาล

งานควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิ ห้องผลิตน้ำตาล
พื้นที่ 46.5 ตร.ม. Humidity Target 40%RH (+/-5) , Room Temp 23°C (+/-2)
พื้นที่ 128 ตร.ม. Humidity Target 40%RH (+/-10)

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น ระบบวงล้อดูดความชื้น 
รุ่น UDW-3000KAS และ UDW-1500 ในการใช้งาน

ซึ่งระบบวงล้อดูดความชื้น เหมาะสำหรับการใช้งานควบคุมที่มีค่า บวก ลบ 
เพราะประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเครื่องลดความชื้น ระบบควบแน่น

ชื่อ-นามสกุล
LINE ID
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวเรื่อง
ข้อความ