Product & Service

          บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในระบบควบคุมความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าควบคุม เพื่อดำเนินงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาความชื้น รวมไปถึง การบริการออกแบบ การติดตั้ง  บริการซ่อมแซม และ บริการบำรุงรักษา
          เราผลิตเครื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานหลากหลายแบบ ตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ได้แก่ เครื่องลดความชื้นระบบวงล้อซิลิก้าเจลดูดความชื้น (Desiccant Wheels Dehumidifiers) , เครื่องลดความชื้นระบบควบแน่น (Refrigerant Dehumidifiers) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Type) แบบแขวนฝ้า (Ceiling Type) แบบต่อท่อส่งลม (Duct Type) , เครื่องเพิ่มความชื้น ทำความชื้น ระบบอัลตร้าโซนิคและอะไดเบติก (Ultrasonic & Adiabatic Humidifiers) , เครื่องเพิ่มความชื้นระบบสตรีม (Stream Humidifiers) , เครื่องควบคุมความชื้น ที่มีทั้งระบบเพิ่มความชื้นและลดความชื้น (Constant Humidity Machine)

การใช้งานและข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการใช้งาน

ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ทำความชื้น เครื่องควบคุมความชื้น 

Read More

แนะนำการบำรุงรักษา

ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ทำความชื้น เครื่องควบคุมความชื้น

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้าเครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น ทำความชื้น เครื่องควบคุมความชื้น

Read More

Our Clients List

Johnson
Swarovski
PG
Mitsubishi
Hatari
BKI
SMP
Benz
Dior
PTTEP
PTTLNG
AIS
SCGP
SCG Heim
Seacon
Kruger
Italthai
True
Delta