รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

อาคารโรงงานผลิตอุปกรณ์ Electronics

Project ควบคุมความชื้น อาคารโรงงานผลิตอุปกรณ์ Electronics 

Humidity Target 60%RH

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น รุ่น UDR-8500 จำนวน 6 เครื่อง ในการใช้งาน

ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 20.8kg/h , Air Flow 5300CMH


ชื่อ-นามสกุล
LINE ID
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวเรื่อง
ข้อความ