รายละเอียดผลงานที่ผ่านมา

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

แท่นขุดเจาะ PTT

Project แท่นขุดเจาะ PTT Humidity Target 40%RH

เนื่องจากพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำ และ ความร้อนจากแสงแดด เมื่อภายใน และ ภายนอกอาคาร มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก

ทำให้เกิดปัญหาการ Condensation ขึ้น จึงต้องมีการควบคุมความชื้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทีมวิศวกรเลือกใช้ Dehumidifier model UDR-860D เครื่องลดความชื้น ดูดความชื้น แบบแขวน เพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียพื้นที่ใช้งานห้อง

โดยทำการติดตั้งเครื่องเข้ากับระบบ Air Duct , ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบระบายน้ำทิ้ง 

ความชื้นปัจจุบันก่อนทำการติดตั้งเครื่องลดความชื้น อยู่ที่ 54.8%RH

เมื่อเปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถลดความชื้น ดูดความชื้น ให้ลดลงเหลือ 33.4%RH

ซึ่งสามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในค่าที่กำหนดได้ โดยใช้เวลาในการ Operate เครื่อง 1 ชม.

ชื่อ-นามสกุล
LINE ID
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
หัวเรื่อง
ข้อความ