รายละเอียดสินค้าและบริการ

Constant Humidity Machine

img
img

เครื่องควบคุมความชื้นที่มี Function การใช้งาน 2 ระบบอยู่ในเครื่องเดียว

มีระบบลดความชื้น ดูดความชื้น และ ระบบเพิ่มความชื้น ทำความชื้น

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อการควบคุมความชื้นที่มีค่า +/-